web analytics Erzincan Diyaliz Merkezi
Sizin İçin Açığız: Pazartesi-Cumartesi 06:00 - 21:00

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Kalite Yönetim Sistemimiz

Merkezimizde  kalite yönetim sisteminin kurulmasının amacı; Öncelikle bu sistemin merkezimizde uygulanmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliğimiz ile hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, kalite gelişimini sürekli hale getirerek bir kurum kültürü  yaratmak, sağlıkta kalite standartları ( Diyaliz) ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hastalarımıza hizmet sunmaktır.  Merkezimizde  kalite çalışmaları, üst yönetim ve kalite birim çalışanlarının katılımı ve desteği ile “ Kalite Yönetim Birimi” tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)- Diyaliz Seti doğrultusunda yürütülmektedir. SKS ‘ye göre belirlenen bölümler için Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte merkezimiz için kalite birim çalışanları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıda şu şekilde sıralanmıştır;

1. KURUMSAL HİZMETLER

·         Kurumsal Yapı

·         Kalite Yönetimi

·         Doküman Yönetimi

·         Risk Yönetimi

·         İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

·         Acil Durum ve Afet Yönetimi

·         Eğitim Yönetimi

·         Sosyal Sorumluluk

2. HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

·         Hasta Deneyimi

·         Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3. SAĞLIK HİZMETLERİ

·         Hasta Bakımı

·         İlaç Yönetimi

·         Enfeksiyonların Önlenmesi

·         Laboratuvar Hizmetleri

4. DESTEK HİZMETLER

·         Tesis Yönetimi

·         Otelcilik Hizmetleri

·         Malzeme ve Cihaz Yönetimi

·         Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

·         Atık Yönetimi

·         Dış Kaynak Kullanımı

5. GÖSTERGE YÖNETİMİ

·         Göstergelerin İzlenmesi

·         Kalite Göstergeleri

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTILARI

Yıl içinde belli periyotlarla Kalite  birim çalışanları, Kalite Yönetim Direktörü, Üst yönetim, Başhemşire,  Finans& idari işler Sorumlusunun katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Merkezimizde Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak, bu olayları izlemek, bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

BİNA TURLARI (FİZİKSEL ALAN DENETİMLERİ)

Merkezimizde ; Hasta& hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte olan merkezimizin fiziki koşulları ve teknik altyapısını kontrol etmek amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.

Diyaliz Merkezimizin  üst yönetimince oluşturulan ekipler,  merkezin büyüklüğü dikkate alınarak   yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve işleyişini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina turlarında diyaliz merkezimizde ki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler, düzeltici/ önleyici faaliyetler önceliklerine göre yapılmaktadır.

ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ (İÇ DENETİM)

·         Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz Seti) gereği diyaliz merkezimizde yılda 1 defa öz değerlendirme yapılmaktadır.

·         Öz değerlendirme ekiplerimiz; Kalite birim çalışanları, Başhemşire,  Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite birim değerlendiricilerinden oluşmaktadır.

·         Öz değerlendirme sıklığımız , yılda 1 defa yapılır.

·         Öz değerlendirme planımız, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz Seti içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır ve ilgili birime bildirilir.

·         Öz değerlendirme öncesinde diyaliz merkezimizde, iç denetim takvimi ve planı konusunda   resmi yazı ile bilgi verilir.

Not: Yukarıdaki bilgilerin hazırlanmasında Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz Setinden yararlanılmıştır.

 

TEDAVİLERİMİZ

·         Kateter (CVC)

·         Fistül (Arteriyovenöz AVF)

·         Hemodiyaliz

·         Diyet & Beslenme

 

 

Whatsapp Telefon Et